TIÊU CHÍ CHỌN DỰ ÁN EB-5

TIÊU CHÍ CHỌN DỰ ÁN EB-5

by in Đầu tư định cư, Đầu tư EB-5, Tiêu chí Tháng Ba 22, 2021

THƯƠNG HIỆU UY TÍN HÀNG ĐẦU

Gía trị thương hiệu xếp hạng tín dụng cao

DỰ ÁN ĐƯỢC SỞ DI TRÚ PHÊ DUYỆT

Đã có chấp thuận đơn I-924

ĐẢM BẢO HOÀN VỐN

Dự án có tài sản để đảm bảo.

TỶ TRỌNG VỐN VAY THẤP

Khoản vay EB-5 được ưu tiên hoàn trả.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *