Đầu Tư Định Cư Các Nước Khác

TỔNG QUAN VISA 188

Sở hữu và quản lý doanh nghiệp tại Úc (diện Đầu tư đổi mới).

Kinh doanh và đầu tư tại Úc (diện Nhà đầu tư, Nhà đầu tư trọng yếu và Nhà đầu tư Cao cấp).

Tiếp quản hoạt động kinh doanh tại Úc (diện Doanh nhân).

CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG TRÚ DIỆN DOANH NHÂN

ĐỀ CỬ TỈNH BANG NEW PRINCE EDWARD ISLAND (ĐẢO HOÀNG TỬ), PEI PNP – CANADA