Trang chủ

Với đội ngũ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư di trú, chúng tôi cam kết hoàn thành bộ hồ sơ trong 3 tuần kể từ khi kí kết hợp đồng.

Hỗ trợ khách hàng chuyển tiền đầu tư dự án qua kênh chuyển hợp pháp sau khi được chứng minh nguồn tiền. Đảm bảo an toàn về mặt pháp lý cho quá trình đầu tư.

Lợi nhận cao

Chúng tôi có thể cung cấp các kênh đầu tư an cư lợi nhuận cao sau khi khách hàng được chấp thuận định cư tại các quốc gia.

ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Chương trình đầu tư - Định cư Mỹ
Thẻ xanh cho cả gia đình
ĐẦU TƯ EB-5
THẺ XANH EB-1
THẺ XANH EB-3
ĐỊNH CƯ CÁC NƯỚC KHÁC
TIN TỨC DI TRÚ

TIN TỨC DI TRÚ